Charakteristika a popis produktu:

Poskytujeme pro podnikatele nebo zprostředkujeme pro fyzické osoby dlouhodobé úvěry se splatností od 1 do 10 let. Jedná se o neúčelový úvěr. Vesměs lze využít k financování jakéhokoliv záměru, dle potřeb klienta  (vyplácení nevýhodných zástav, konsolidace, bezúčelově atd.).

 • Jedná se o dlouhodobý úvěr se stanoveným plánem čerpání a dobou splácení až na 10 let.
 • Úvěr je splácen formou pevných pravidelných měsíčních splátek, které je možno dle potřeb klienta upravit.
 • Úvěr  může být poskytnut do výše 50 % hodnoty  předmětu zástavy.

Platby:

 • Měsíčně splátka úroků
 • Splátka jistiny dle úvahy klienta
 • Poplatek za sjednání a poskytnutí úvěru

Zajištění úvěru:

 • Zástavním právem k nemovitosti a notářským zápisem – přímá vykonatelnost
 • Předmět zástavy, který je předmětem zástavního práva, musí být pojištěn a pojistné vinkulováno ve prospěch Tirozet, s.r.o.

Potřebné dokumenty pro schválení úvěru

Doklady:

 • OP
 • Čestné prohlášení o přijmu a schopnosti splácet

Zajištění:

 • Aktuální list vlastnictví
 • Nabývací titul vlastnictví (např. kupní smlouva)
 • Fotodokumentace aktuálního stavu (exteriér i interiér)
 • Jakýkoliv odhad nemovitosti, pokud existuje
 • Doložení práv třetích osob, pokud existují (smlouva o věcném břemenu, nájemní smlouva apod.)

uvery_tirozet